15 februari 2010

Thorbecke en Groen vereenigt

In de Historische Nationale Herstelgedachte van Prof. Mr. J.A. Eigeman -1925- ( aangeschaft op boekenverkoop te Ermelo) las ik afgelopen weekend een interessante gedachte.

"Wij erkennen het Christelijk karakter van ons volksleven als den historischen grondslag, den bezielenden geest van onze maatschappij en van onze nationale beschaving; en wij aanvaarden den 'liberalen' staat als het kader, waarbinnen dit karakter zich onbelemmerd in alle richtingen kan ontwikkelen."

Eigeman zag in de visies van Thorbecke en Groen van Prinsterer een gemeenschappeijke deler ('leidend beginsel') en zag in Colijn deze verbinding verwezenlijkt.

Ik ben nog maar halverwege maar als je dit boek te pakken kunt krijgen: een aanrader!

Geen opmerkingen:

Volgers