24 februari 2009

Refdag demoniseert

Dat het reformatorisch dagblad zich steeds meer afzet tegen de PVV is wellicht niet vreemd. Door een dreigende toestroom van SGP-jongeren naar de PVV moet de SGP-krant natuurlijk helder stelling trekken tegen Wilders.
Omdat deze krant dagelijks om 17.00 uur bij mij op de deurmat valt kan ik het aardig volgen. De laatste maanden meent het RD toch wel wekelijks kenbaar te maken dat Wilders niet deugt, terwijl de krant zich over ander populisten als Marijnissen en Kant, absoluut milder uit laat.

Gisteravond heb ik mij dan ook weer enorm geergerd aan het populistische en inhoudsloze artikeltje aan de hand van politiek Binnenhofjournalist Kees de Groot in ParlementVaria genaamd LAF
Het RD heeft regelmatig opiniestukken van niveau maar gaat in haar relatie tot de SGP versus PVV bekrompen te lijf.
Jammer Kees, je kan het beter dat weet ik zeker, doe niet zo laf.
mijn commentaar naar het RD:
Beste redactie,

Jammer dat het RD mee doet aan de demonisering van Geert Wilders en zijn PVV. Ook afgelopen maandag getuigde uw ParlementVaria van weinig journalistiek niveau. Vooropgesteld dat ik geen sympathisant van de PVV ben, maar wel een conservatief die voor eerlijke verslaggeving staat wil ik u het volgende zeggen. Inderdaad was de pers niet welkom in Waddinxveen in de zaal van de PVV partijbijeenkomst. Ze hadden ook niets nieuws te melden. Is de pers wel welkom op een gesloten SGP-bijeenkomst? Hoor ik u daar wel eens over? Buiten ( in de regen ) had u de gelegenheid om aanwezig te zijn en verslag te doen van de avond en mensen te interviewen. Ondergetekende was aanwezig op de avond in de vergaderzaal maar heeft buiten geen RD journalist gezien. Wat betreft uw insinuatie over de bezoekers als zijnde rechts-extremisten en fortuynisten , één woord: flauw. Is het Kafka-comité uw betrouwbare bron? Niet de bezoekers lieten zich luidkeels horen maar de mensen van Kafka en andere werkeloze beroepsdemonstranten. Het was een zaal vol met hardwerkende middenstanders, studenten, zakenlui, geïnteresseerden en inderdaad: Geert-aanhangers. Er was deze avond weinig nieuws en inhoudelijks te horen van de PPV-zijde maar ik verwacht van het RD meer dan verslaggeving van het niveau “Metro”.

17 februari 2009

Grote Geertshow 16-02 (real & true story)

Nieuwsgierigheid naar een sprankje conservatisme (uit de leerschool van Spruyt?) of bevestigd krijgen van wat ik al dacht ( dat te missen in de PVV). Eén van deze twee zaken bracht mij in januari tot aanmelding van de partijbijeenkomst van de PVV in Waddinxveen. Veel reistijd zou het me niet kosten ( 6 kilometer) en mijn nieuwsgierigheid won het van mijn angst ( dat ik volgens sommigen toch wel moest hebben)voor aanslagen of andere gekkigheid. Afijn, na mij door het cordon Politie/ME en DKDB-ers te hebben geworsteld en mijn natte colbert langzaam begon op te drogen nam ik mijn plaatsje op de achterste rij in.
Veilig kon ik me wel voelen (dat had ik m'n vrouw moeten verzekeren.....) met 60 man ME buiten en zo'n 15 beveiligers binnen; dus ging ik me maar eens concentreren op mijn collegabezoekers. Wie zijn deze mensen en wat brengt ze hier? Ik ga mij op gevaarlijk pad begeven door onbekende mensen in een hokje te zetten en een stempel op hun voorhoofd te plakken maar vergun het me om even de sfeer neer te zetten. Enkele rijen voor mij zag ik enkele onvervalste Rotterdamse Fortuynisten zitten. Feijenoordsweater, oorbel en weinig haar, vrouw met wild geverfd haar en piercings hier en daar. Geen drukte of relschoppers, maar serieuze politiek geinteresseerde Wildersaanhangers uit een volkswijkje, die vinden dat Geert pas echt in Den Haag durft te zeggen wat zij vinden ..en ook vaak zeggen.

Fantastisch natuurlijk dat Fleur Agema intussen de rijen hups doorwandeld, alle bezoekers vriendelijk de hand schud en breed lachend zich voorsteld voorzover de bezoeker haar nog niet kent. Een man achter mij lispelt "respect voor uw werk Fleur". Ze maken het zo wel persoonlijk, die PVV-ers. De eerste bijeenkomst van CDA, VVD, of SGP moet ik nog meemaken dat een fractielid 100 handen gaat schudden voorafgaand aan de vergadering.
Terug naar mijn mede-publiek. Opvallend dat op de paar Rotterdammers na (bijna) de gehele zaal gekleed is in 2-delig pak, zaken- colbert of minstens nette casual kleding. Geen bomberjacks , geen Nikes, geen lange haren, geen schreeuwers.
Nette studenten van rond de 20 ( naar later op de avond blijkt bestuurskunde, politicologie, criminologie) keurig in pak. Middenstanders en zakenlieden die, schat ik in, de hele dag hard hebben gewerkt voor hun centjes en niet, zoals de demonstranten buiten, werkeloos de dag verslijten en om 17.00 uur al in Waddinxveen present waren met megafoon en spandoek. Zo rondkijkend zag ik dus uiterlijk geen verschil met de bezoekers van de CDA en VVD bijeenkomsten die ik ooit bezocht. Doorsnee dus van de nette autochtone burgerbevolking van 18 tot 80.


We kregen een warm welkom door Geert de Grote die ons allen "helden" noemde omdat wij ons binnen in het burgelijke zaaltje bij hem durfden te vertonen en het boegeroep van de anti-facisten hadden doorstaan. Uitbater "Rita" van het zaaltje was volgens Geert de grootste held en kreeg spontaan 3 zoenen en een bosje bloemen.
Zo... the Great Geertshow was going on. Op de achterste rij glimlachte ik in mezelf en had het vermoeden dat dit een avondje populair theater werd. Weinig inhoud veel vertier dat is wat ons wachtte.

In zijn korte speach vol bekende statements verkondigde Geert ons dat de PVV de grootste partij zou worden en dat hij ooit eens onze MP zal worden, vast en zeker! ( waar ken ik die uitspraak ook alweer van ?) Na deze speach konden we vragen aan hem stellen. Thuis had ik twee vragen in mijn hoofd die ik na zijn speach des te spoediger aan hem wilde stellen en dit dan ook maar deed.
Twee vragen waarvan ik hem vroeg of hij ze wellicht in één antwoord kon beantwoorden. Namelijk waarin ik kan bemerken dat zijn partij voor behoud is van de Joods-Christelijk-humanistische traditie van ons land; en dan moch hij in zijn antwoord het humanistische aspect wel even vergeten. En mijn tweede vraag was door wie of wat hij en zijn fractieleden zich lieten inspireren in hun maatschappijvisie en politiek bedrijven. Hij mocht tot 3000 jaar terug gaan van mij.

En toen kwam het ( deels door mij verwachte) maar desalniettemin zeer teleurstellende antwoord van Wilders.
We konden dat volgens Wilders terug zien in de tolerante houding die de PVV heeft en voorstaat richting alle godsdiensten ( CF: volgens Wilders is de Islam geen godsdienst maar ideologie) en gelovigen. Ons land vond zijn oorsprong in deze tradities en daarbij was die tolerantie toch wel het hoogst behaalde goed ........ Ultieme vrijheid voor iedereen.
Dit klonk me meer als een libertijnse ongebondenheid dan als een joods-christelijke traditie, hoe tolerant de christenen ook zijn geweest de afgelopen 200 jaar.
Als dit het enige is wat Geert en zijn fractieleden hebben opgevangen van de joods-christelijk traditie dan is het bitter en bitterweinig.
De PVV is dus niet voor de joods-christelijk-humanistische traditie ( zie paragraaf IV)omdat zij die hoog acht op basis van hun inspiratiebronnen of uitgangspunten maar omdat men een islamitische traditie hier niet wil hebben. Dat laatste zie ik natuurlijk ook niet zitten, maar het is niet duidelijk vanuit welke waardering de PVV deze joods- christelijk-humanistische traditie dominant wil laten zijn.

Tja en dan mijn tweede vraag. Helaas.. Die heb ik niet beantwoord gekregen. Ik laat het maar in het midden of dat bewust of onbewust misging. Al had Geert er wel op geantwoord had hij niet veel verder gekomen dan ... nu ja vul dat maar zelf in ...maar ik heb de neiging om zelf te zeggen: " de Donald Duck van rond 1950".

Het bleef de enige onbeantwoorde vraag van deze avond. Nu kan dat natuurlijk ook in mij hebben gezeten, ik ontvang graag tips om het de volgende keer zo te doen dat ik meer respons krijg.

Waar is het conservatief gestoelde VVD- vleugje van Geert gebleven? Het is verzopen in de vloed van populisme , en de drang naar media-aandacht.

Na deze vragenronde kwam deel 2 van de Grote Geertshow.
Omdat de voltallige fractie aanwezig was ging Geert elke fractielid om de beurt bij zich roepen welke op zijn of Fleur's beurt aan de hand van enkele opmerkingen van Geert een korte "elevatorpitch" hield. Geert schroomde niet om zo'n elevatorpitch af te sluiten met een compliment uitgedrukt in superlatieven als "Fantatisch Hero", Heel Goed gezegd Raymond" , Top! Fleur Fantastisch ! en verzin nog maar een paar van die complimentjes.
Geert maakte zijn eigen show. En ik moet zeggen veel ideeen waren redelijk conservatief ( in de ogen van linkse medelanders) maar missen wel hun basis , overdenking, uitwerking, aansporing en realiteit.
Ik bespaar u de inhoud want die kunt u ruimschoots vinden op de site
www.pvv.nl

Enkele opmerkingen/vragen van diverse fractieleden waar ik me wel in kon vinden waren:

* PVV is bezig met wetsvoorstel voor minimumstraffen
* Wat doet onze minister van Jeugd en Gezin (Mr. Rouvoet) nu eigenlijk. Hij heeft 6 miljard tot zijn beschikking voor centra's voor jeugd en gezin maar de wachtlijsten worden alleen maar groter de laatste 2 jaar.
* Managers uit de zorg weg , is het failissement van de zorg.
* Voor vrijheid van onderwijs maar tégen Islamitisch onderwijs
* Politie moet gezag op straat terug krijgen
* geen geld naar ontwikkelingslanden
* belastingen verlagen ( in de 2 eerste schijven) zodat de koopkracht wordt versterkt

Weinig vernieuwends natuurlijk. Wat ik graag vanavond had gehoord was niet alleen wat het kabinet Balkenende en Bos fout doet maar ook wat wij , als verwende geseculariseerde en consumerende burgers fout doen. Het belang van Civil Society en dergelijke, kortom datgeen wat u en ik kunnen doen om de maatschappij aangenamer en leefbaarder te maken.
De PVV zal moeten uitdragen dat er bij een kleine overheid ( die ze voorstaat) een zware verantwoording op de schouders van de burger rust.
Maar dat is echt TE oudbollig en TE on-populair om breed te verkondigen tijdens zo'n theatershow. De zaal moet wel wat te klappen hebben natuurlijk........

Na deze elevatorpitch waarin o.a. Hero Brinkman nogmaals breedvoerig zijn antilliaanse ervaringen kon etaleren, Sietse Fritsma het sociale gezicht van de PVV bleek te zijn en Fleur werd bevraagd hoe het beviel tussen die 8 mannen was het pauze.
Tijd om op adem te komen... of toch niet. Dit werd voor sommigen het ultieme moment om met Grote Geert op de foto te gaan; omarmd of met aanbiddende glimlach . Voor het plakboek thuis.... 16-02-09 Waddinxveen "Geert en IK"

Als dit geen show meer is, was ik geen publiek.

Gelukkig tijdens de pauze heb ik nog enkele leuke gesprekken kunnen voeren met mensen van diverse pluimage. Je wordt er nooit dommer van denk ik dan maar. De details zal ik u besparen.

Na de pauze kwam deel 3 van de show. Wederom was Grote Geert zelf de debatleider. Met de microfoon in de hand wandelde hij omringd door bodygards door de zaal en een ieder die behoefte had kon zijn of haar vraag stellen aan een van de fractieleden of Geert zelf. Weinig vernieuwends was ook daarin te horen.
De PVV sluit het liefst ook geen compromissen met welke partij dan ook. Want dan moeten ze consessies doen volgens Geert. " Als wij het niet zeggen zegt niemand het dus"... dit soort retoriek kwam regelmatig terug.
En als u zich afvraagd waarom u geen lid van de PVV kan worden is het antwoord "dat de deur dan openstaat voor leden met rolexen en dure auto's (kent u hem nog?) en die zitten er voor zichzelf en niet voor U. Wij zitten er nl. wel voor U, de hardwerkende burger ! "De handjes gingen in Waddinxveen weer op elkaar voor deze leus.

De touwtjes heeft Geert dus graag zelf in handen. Ook vanavond was de hele show geregiseerd én gespeeld door Grote Geert en de fractieleden waren zijn trouwste en hardstwerkende soldaten.
Dat heeftie dan toch maar voor elkaar.......

MP worden heeftie (nog) niet voor elkaar.

nu terug naar de realiteit beste burger.

Tolle Lege ( en begin met de Bijbel en de klassieke filosofen) zou ik Geert en de zijnen willen zeggen

11 februari 2009

Botsingen der meningen

Gisteravond hebben we het debat bijgewoond van de erdee Media Groep in Amersfoort.
Op het podium kruisten ( Prof. Dr. D. Pinto
en dr. H.G. Meyer ( zie eindevanhetjodendom.nl ) met elkaar de degens. SGP 2e kamerlid Van der Staaij was als 3e spreker te gast en positioneerde zich duidelijk meer aan de kant van Pinto dan van Meyer welke onder andere de voorzitter van de actiegroep een ander joods geluid in zijn kielzog had meegenomen om waarschijnlijk evenwicht te bieden tegen de twee pro-Israelgasten op het podium.

Voor een korte bloemlezing van de boeiende debatavond verwijs ik u graag naar het verslag op refdag.nl .

De mooiste uitspraak van de hele avond kwam ook van dr. Pinto.
Nadat Pinto regelmatig, door verbale en non-verbale communicatie, olie op het wakkerde ander joodse geluidsvuurtje gooide en daarmee de toon van het debat vegrimde werden hier terecht vragen over gesteld vanuit de zaal. Is zo'n confronterend debat wat vanavond hart tegen hart word gevoerd nu het synoniem voor het debat in Israel tussen Joden en Palestijnen? Komt de vrede in Israel dichterbij door deze toon?
Volgens Pinto ( en ik heb gezien dat hij gelijk heeft) gaat het binnen Likud soms ook hart tegen hart en tussen de partijen nog harder.
Hij prees Havikken in de Israelische politiek. Met havikken bereik je in het M-O meer als met equivalenten van Wim Kok. Die hebben we in Nederland nodig... een beetje polderen, vlees noch vis, beetje van dit beetje van dat compromissen enz. aldus Pinto.

en toen kwam de geniale zin op het juiste moment deze avond :

Uit de botsingen der meningen ontspringt de waarheid.

"Du choc des opinionsjaillit la vérité" luidt het originele spreekwoord in het Frans.


Ik vraag me wel 2 dingen af na deze avond.

1.
Waarom spreekt het verhaal van de veteraan van de zesdaagse oorlog (Pinto) en het SGP kamerlid het meeste aan? Omdat ik rechts-conservatief ben ( Hans van Baalen), omdat ik rechts christen ( Van der Staaij) ben of omdat ik me (te) veel heb verdiept in de wandaden van Hamas, fundamentalisten en Islam. ( leestip voor de gewone burger : "Het is allemaal de schuld van ...Joden en Amerikanen van schrijver en onderzoeksjournalist Emerson Vermaat )
al met al ik ben misselijk geworden van de gedrevenheid van dr. Meyer en zijn kompanen Jaap Hamburger en Harry de Winter....
Hoe kan je als jood je zo uitspreken over de zelfverdediging van je eigen Joodse staat. Hoe durf je zo je land te verloochenen? Hoe durft een geboren jood de vergelijking te trekken tussen zijn huidige regering en leger en het opkomend Nazisme in Duitsland? Waarom kan ik geen greintje begrip opbrengen voor deze mensen?


2. Is het zo dat een havik in Israel meer voor de vrede kan betekenen dan een duif?
Er zijn in het verleden havikken en duiven geweest. (cebtrum) linkse en (centrum) rechtse regeringen maar zolang het bloed van de palestijnen en arabieren nog kookt kan niemand vrede stichten dan God ( de Grote Vredevorst) alleen!


Laten we hopen en bidden om vrede voor Jeruzalem en het debat vurig doch beargumenteerd voeren met elkaar! Jezus en Zijn dicipelen waren ook niet altijd mild in hun bewoordingen al willen vele medechristenen mij altijd zo snel mogenlijk op de bergrede wijzen...........

Botsende meningen werken niet alleen polariserend maar ook ontnuchterend, en waarheid-ontblotend.

2 februari 2009

Conservatisme voor breed publiek.

In deze tijden van verandering lijkt het wel of conservatisme een hype aan het worden is. Of komen de conservatievelingen (?) uit hun grotten en spelonken tevoorschijn en waren ze er al lang? Wie het weet mag het me zeggen. Maar als je een tijdje rond surft op het world wide web en van blogger naar blogger hipt kom je er aardig wat tegen. Interessante initiatieven als conservatismeweb en dagelijksestandaard.nl zijn of worden mooie verzamelingen van overdenkingen en opinies.
Ook al zie ik regelmatig dezelfde namen terugkomen, men schaamt zich niet (meer) om zich conservatief te noemen. Nu kan je niet elke conservatief, of hij/zij die zich zo noemt met de andere conservatief vergelijken. Naast paleo en neo conservatieven schijnen er ook linkse en rechtse conservatieven te zijn. Katholieke conservatieven, christelijke conservatieven, gereformeerde conservatieven. En ook linkse liberale wolven in conservatieve schaapsklederen blijken te bestaan.
Tja, en in wel vakje plaats zit jezelf dan is natuurlijk de grote vraag.
Al ben ik maar een simpel burger, christelijk én conservatief wil ik me wel noemen. dus niet alleen christelijk, want een christen is niet per definitie conservatief en een conservatief niet per definitie christen. Toch zou ik zonder mijn christelijke opvoeding, overtuiging en geloof geen conservatief kunnen zijn.


Maar goed waar ik vandaag, op deze 2e februari van het jaar onzes Heeren 2009 naar toe wil is het volgende:

Wat ik echter mis tot op heden zijn de avonden waarop een breed conservatief publiek elkaar ontmoette. Zoals de Burke-avonden enkele jaren geleden. Lezingen, essay-of boekpresentaties en dergelijke. Van rechts- intellectueel tot simpele conservatieve burger en van ambtenaar tot burgers en buitenlui. Van VVD tot SGP; zoeken en herkennen wat ons samenbindt ..of soms ook juist niet..
Is het (evt. in samenspraak met de bestaande web-initiatieven) niet mogenlijk om deze avonden te gaan organiseren 1x per half jaar of kwartaal? Mijns inziens is er behoefte en belangstelling tot conservative meetings in het land. Tevens vind ik het zelf ook belangrijk om meer naar buiten te treden met het conservatieve gedachtengoed. Er zijn meer conservatieve denkers en doeners dan diegenen die je nu op het web kan ontdekken/ontmoeten en die moeten niet vergeten worden.

Graag hoor ik wat jullie ideeen hier over zijn en of we dit niet eens met elkaar kunnen bespreken. Er moet straks niet langs elkaar heen gewerkt worden én de initiatieven en ideeen van de laatste maanden zijn het waard om breder uitgedragen te worden d.m.v bijeenkomsten.

Volgers