11 februari 2009

Botsingen der meningen

Gisteravond hebben we het debat bijgewoond van de erdee Media Groep in Amersfoort.
Op het podium kruisten ( Prof. Dr. D. Pinto
en dr. H.G. Meyer ( zie eindevanhetjodendom.nl ) met elkaar de degens. SGP 2e kamerlid Van der Staaij was als 3e spreker te gast en positioneerde zich duidelijk meer aan de kant van Pinto dan van Meyer welke onder andere de voorzitter van de actiegroep een ander joods geluid in zijn kielzog had meegenomen om waarschijnlijk evenwicht te bieden tegen de twee pro-Israelgasten op het podium.

Voor een korte bloemlezing van de boeiende debatavond verwijs ik u graag naar het verslag op refdag.nl .

De mooiste uitspraak van de hele avond kwam ook van dr. Pinto.
Nadat Pinto regelmatig, door verbale en non-verbale communicatie, olie op het wakkerde ander joodse geluidsvuurtje gooide en daarmee de toon van het debat vegrimde werden hier terecht vragen over gesteld vanuit de zaal. Is zo'n confronterend debat wat vanavond hart tegen hart word gevoerd nu het synoniem voor het debat in Israel tussen Joden en Palestijnen? Komt de vrede in Israel dichterbij door deze toon?
Volgens Pinto ( en ik heb gezien dat hij gelijk heeft) gaat het binnen Likud soms ook hart tegen hart en tussen de partijen nog harder.
Hij prees Havikken in de Israelische politiek. Met havikken bereik je in het M-O meer als met equivalenten van Wim Kok. Die hebben we in Nederland nodig... een beetje polderen, vlees noch vis, beetje van dit beetje van dat compromissen enz. aldus Pinto.

en toen kwam de geniale zin op het juiste moment deze avond :

Uit de botsingen der meningen ontspringt de waarheid.

"Du choc des opinionsjaillit la vérité" luidt het originele spreekwoord in het Frans.


Ik vraag me wel 2 dingen af na deze avond.

1.
Waarom spreekt het verhaal van de veteraan van de zesdaagse oorlog (Pinto) en het SGP kamerlid het meeste aan? Omdat ik rechts-conservatief ben ( Hans van Baalen), omdat ik rechts christen ( Van der Staaij) ben of omdat ik me (te) veel heb verdiept in de wandaden van Hamas, fundamentalisten en Islam. ( leestip voor de gewone burger : "Het is allemaal de schuld van ...Joden en Amerikanen van schrijver en onderzoeksjournalist Emerson Vermaat )
al met al ik ben misselijk geworden van de gedrevenheid van dr. Meyer en zijn kompanen Jaap Hamburger en Harry de Winter....
Hoe kan je als jood je zo uitspreken over de zelfverdediging van je eigen Joodse staat. Hoe durf je zo je land te verloochenen? Hoe durft een geboren jood de vergelijking te trekken tussen zijn huidige regering en leger en het opkomend Nazisme in Duitsland? Waarom kan ik geen greintje begrip opbrengen voor deze mensen?


2. Is het zo dat een havik in Israel meer voor de vrede kan betekenen dan een duif?
Er zijn in het verleden havikken en duiven geweest. (cebtrum) linkse en (centrum) rechtse regeringen maar zolang het bloed van de palestijnen en arabieren nog kookt kan niemand vrede stichten dan God ( de Grote Vredevorst) alleen!


Laten we hopen en bidden om vrede voor Jeruzalem en het debat vurig doch beargumenteerd voeren met elkaar! Jezus en Zijn dicipelen waren ook niet altijd mild in hun bewoordingen al willen vele medechristenen mij altijd zo snel mogenlijk op de bergrede wijzen...........

Botsende meningen werken niet alleen polariserend maar ook ontnuchterend, en waarheid-ontblotend.

Geen opmerkingen:

Volgers