31 december 2008

kou, kinderen en .. boeken

Vind u het ook niet genieten deze laatste dagen van het jaar 2008?

Die heerlijke ouderwetse koude buiten! Temperaturen dagelijks beneden het vriespunt. Als je binnen bent met een heerlijk boek op de bank. En als ik naar buiten ga, de straat oversteek en heerlijk met de kinderen het ijs op ga. Na een paar uur ijspret weer bij de kachel kruipend aan de warme chocolademelk. Tja, voor mij is dit echt het ultieme wintergevoel. Van die rode wangetjes bij de kachel en dan die enthousiaste verhalen wei het hardst kon schaatsen en wie het hardst is gevallen. En over die reiger die het ijs op kwam. Heerlijk gewoon!Afgelopen maandag samen met m'n schoonvader afgereisd naar Ermelo. Daar vond een grootse boekenverkoop plaats. Mer dan 30.000 titels, o.a. afkomstig uit het Lindenberg antiqariaat, lagen daar uitgestald op tafels voor de ware liefhebbers. Diegenen die geinteresseerd zijn in Theologie, Politiek en Geschiedenis konden hun lol op. Met name ARP-ers, CHU-ers en vrijgemaakte gereformeerden konden hun hart ophalen. Van de Voleinding van Abraham de Geweldige tot pedagogische lectuur van Waterink. Volop keuze voor maar 4 euro de kilo!
Een kliene selectie uit mijn aankopen:

De jeugd van Groen ( Dr. Tazelaar)
Gedenkboek A Kuyper (ten Have 1921)
Romes overwinnaar , leerrede Mathh XXI van Dr. M. Luther uit 1870
De Groote Catechismus van Zacahrias Ursinus
Korte levensschets door Ds. D.C. Overduin
Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn ( Ds. J.D. Bath)
Naar de kerk of naar het evangelie ( Jhr Mr De Savorin Lohman)
Islam en de westerse wereld in conflict ( Robert van de Weyer)
Jhr Mr De Savorin Lohman Zijn leven en werken ( dr L. C. Suttorp)
De Anti Revolutionaire en Confessionele partij in de Nederl. Herv. kerk
Heidelbergsche Catechismus van ds G.H. Kersten in 2 delen

weer genoeg te lezen dus!ConservatieForever wenst u allen een fijne jaarwisseling!

27 december 2008

Terugblik op kerstboodschap koningin

Zo, de kerstdagen van 2008 liggen weer achter ons. Bezinning, kerkgang, De KerstBoodschap horen, familiair samenzijn, met elkaar muziek maken, muziek luisteren. Afijn alle ingrediënten die u zich maar kunt voorstellen bij een in veler ogen burgerlijke maar voor ons goede kerst. Al heb ik toch ook mijn twijfels bij deze uiterlijke gezelligheid en rust. De Grote inhoud blijft vaak achter…als we de kerk weer uit gaan.

Wat ik u wil melden is dat ik sinds jaren weer een kerstboodschap van onze Koningin beluisterde waarin ik herkenning hoorde. Herkenning in mij eigen visie op de verhouding tussen jongeren en ouderen.
Het Reformatorisch Dagblad gaf vanmorgen in haar commentaar aan dat het het geluid was van "een dame op leeftijd die de jaren door veel heeft geleerd en afgeleerd” ( zie http://www.refdag.nl/artikel/1382131/Kersttoespraak+koningin.html)
Laat ze dan inderdaad op oudere leeftijd haar licht opsteken bij mannen als Groen van Prinsterer en de hedendaagse Prof. Andreas Kinneging en van hun leren. En moderne en progressieve visies van haar vele D66- vriendjes als Brinkhorst verlaten.
Onder andere onderstaande zinnen waren een heldere constatering met daarin een oproep.

Maar in deze tijd willen veel jongeren zelf bepalen waarvoor zij verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor hen geldt de opgelegde zorg voor ouderen niet meer als vanzelfsprekend. Toch zal elke nieuwe generatie zich bewust moeten worden van verplichtingen tegenover mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen”. De jongeren van nu zijn de ouderen van straks, waarschuwde de koningin.
…..
„In het algemeen zijn de verhoudingen tussen jong en oud kwetsbaarder geworden”, zei ze. Wijsheid en wil om elkaar te begrijpen zijn dan ook onontbeerlijk. Het is volgens de vorstin ook nooit te laat om een hand te reiken, weerstand te overwinnen, wantrouwen te doorbreken, onenigheid bij te leggen. „Het is nooit te laat om lief te hebben. In liefde houd je mensen vast”.

Toch betwijfel ik of bovenstaande nog werkelijk beseft word of gaat worden en of het niet een constatering blijft van een dame op leeftijd die de jaren door veel heeft geleerd en afgeleerd. Laat ik hopen van niet.
En laten we hopen dat jongeren hun verantwoording nemen om te zorgen voor je oude buurvrouw, je hulpbehoevende oom, en je gehandicapte vader. Dat er besef komt om deze zorg ( zowel fysiek als financieel) niet aan vadertje staat, zorgcentra en thuiszorginstellingen over te laten, maar zelf de hand aan de ploeg te gaan slaan. En voor ouderen ligt er een schone taak om hun huizen open te stellen voor een jeugd die op drift is. Waarom heeft de jeugd zich verloren aan games, seks, hyves, drugs en roch & roll? Is dat de schuld van de jeugd of hebben de ouderen het verkeerde voorbeeld gegeven en hun kinderen in de steek gelaten door te scheiden en ruzie te maken?
Er ligt voor 2009 een schone taak voor ouderen en jongeren! Volmaakt wordt het op deze aarde nooit en de jaren ’50 hadden wellicht andere problemen, maar men wist toen wel meer af van familiebanden, verplichtingen, geborgenheid en een functionerende ( verzuilde?) civil society.
Lees ook de blog van Erik van Goor (n 25 december) “tegenover de leegte en de haat” , waarin u leest hoe christelijk Nederland de ware kerst uit het oog verloren is en inruilt voor homopropaganda. (http://erikvangoor.blogspot.com/2008/12/kerst-de-leegte-en-de-haat.html )
Brrr..13 december 2008

bloggen

De laatse weken van het jaar gaan erg hard. Zowel zakelijk als prive allerlei dingen afronden. Misschien is afgelopen week wel niet de juiste week geweest om een blog te beginnen en had ik beter een weekje of wat kunnen wachten totdat ik over enkele vrije dagen beschik. Maar goed, die lay out komt nog wel een keer.
Daarbij vraag ik me af of een conservatieve Non-intellectueel als ik wel genoeg tijd heb om te bloggen. Overdag en soms s-ávonds werken, s'- avonds en het weekend voor leesvoer en het gezin. Maar ik ben begonnen dus ga er tijd voor vrijmaken.
Ik vraag alleen even geduld totdat ik m'n draai een beetje heb gevonden met bloggen.
Reageren of discussies uitlokken mag natuurlijk ook!
Binnenkort diverse artikelen die de moeite waard zijn en wat opinies van mij over politiek en actualiteit.

Goed weekend!

9 december 2008

De Aftrap

Goedendag iedereen,

Vanavond geef ik de aftrap voor een nieuwe Blog. ConservatieForever.

Als simpele conservatieve burger op deze aardbol wil ik met enige regelmaat hier wat ideeen, opinies en actuele commentaren neerzetten.

Het zal ook vaak een selectie betreffen uit het nieuws of opinies van andere sites.
Dit betreffen alleen artikelen waarmee ik het dan ook van harte eens ben. ( tenzij mijn commentaar erbij vermeld )

Enkele doelstellingen van deze blog zijn:

* Waardering uiten voor christelijk en conservatief gedachtengoed
* (intellectueel) conservatief gedachtengoed onder de aandacht brengen bij de "gewone" burger.
* platform bieden aan zowel Christenen als niet-Christenen die conservatieve waarden hoog
hebben staan


Verwacht van deze blogger geen ingewikkelde en zeer inhoudelijke en gedegen statements.
Dat kunnen onze huidige conservatieve helden en voorvaderen veel beter.
Met name wil ik dan enkele huidige noemen: Prof. Dr. A. Kinneging, Dr. B.J. Spruyt, Ad Verbrugge, Theodore Dalrymple, Matthias Storme.
en voorvaderen: Edmund Burke, Sir Winston Churchill

Volgers