27 december 2008

Terugblik op kerstboodschap koningin

Zo, de kerstdagen van 2008 liggen weer achter ons. Bezinning, kerkgang, De KerstBoodschap horen, familiair samenzijn, met elkaar muziek maken, muziek luisteren. Afijn alle ingrediënten die u zich maar kunt voorstellen bij een in veler ogen burgerlijke maar voor ons goede kerst. Al heb ik toch ook mijn twijfels bij deze uiterlijke gezelligheid en rust. De Grote inhoud blijft vaak achter…als we de kerk weer uit gaan.

Wat ik u wil melden is dat ik sinds jaren weer een kerstboodschap van onze Koningin beluisterde waarin ik herkenning hoorde. Herkenning in mij eigen visie op de verhouding tussen jongeren en ouderen.
Het Reformatorisch Dagblad gaf vanmorgen in haar commentaar aan dat het het geluid was van "een dame op leeftijd die de jaren door veel heeft geleerd en afgeleerd” ( zie http://www.refdag.nl/artikel/1382131/Kersttoespraak+koningin.html)
Laat ze dan inderdaad op oudere leeftijd haar licht opsteken bij mannen als Groen van Prinsterer en de hedendaagse Prof. Andreas Kinneging en van hun leren. En moderne en progressieve visies van haar vele D66- vriendjes als Brinkhorst verlaten.
Onder andere onderstaande zinnen waren een heldere constatering met daarin een oproep.

Maar in deze tijd willen veel jongeren zelf bepalen waarvoor zij verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor hen geldt de opgelegde zorg voor ouderen niet meer als vanzelfsprekend. Toch zal elke nieuwe generatie zich bewust moeten worden van verplichtingen tegenover mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen”. De jongeren van nu zijn de ouderen van straks, waarschuwde de koningin.
…..
„In het algemeen zijn de verhoudingen tussen jong en oud kwetsbaarder geworden”, zei ze. Wijsheid en wil om elkaar te begrijpen zijn dan ook onontbeerlijk. Het is volgens de vorstin ook nooit te laat om een hand te reiken, weerstand te overwinnen, wantrouwen te doorbreken, onenigheid bij te leggen. „Het is nooit te laat om lief te hebben. In liefde houd je mensen vast”.

Toch betwijfel ik of bovenstaande nog werkelijk beseft word of gaat worden en of het niet een constatering blijft van een dame op leeftijd die de jaren door veel heeft geleerd en afgeleerd. Laat ik hopen van niet.
En laten we hopen dat jongeren hun verantwoording nemen om te zorgen voor je oude buurvrouw, je hulpbehoevende oom, en je gehandicapte vader. Dat er besef komt om deze zorg ( zowel fysiek als financieel) niet aan vadertje staat, zorgcentra en thuiszorginstellingen over te laten, maar zelf de hand aan de ploeg te gaan slaan. En voor ouderen ligt er een schone taak om hun huizen open te stellen voor een jeugd die op drift is. Waarom heeft de jeugd zich verloren aan games, seks, hyves, drugs en roch & roll? Is dat de schuld van de jeugd of hebben de ouderen het verkeerde voorbeeld gegeven en hun kinderen in de steek gelaten door te scheiden en ruzie te maken?
Er ligt voor 2009 een schone taak voor ouderen en jongeren! Volmaakt wordt het op deze aarde nooit en de jaren ’50 hadden wellicht andere problemen, maar men wist toen wel meer af van familiebanden, verplichtingen, geborgenheid en een functionerende ( verzuilde?) civil society.
Lees ook de blog van Erik van Goor (n 25 december) “tegenover de leegte en de haat” , waarin u leest hoe christelijk Nederland de ware kerst uit het oog verloren is en inruilt voor homopropaganda. (http://erikvangoor.blogspot.com/2008/12/kerst-de-leegte-en-de-haat.html )
Brrr..Geen opmerkingen:

Volgers