21 januari 2009

Obama

Gisteren met veel belangstelling de inauguratie van Barack Obama gezien. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik het geen straf vind om naar deze man te luisteren. Los van de inhoud kan een zekere sprekersgave deze man niet ontzegd worden. Qua inhoud miste ik iets wat ik wel verwacht had: Charismatische en grootse uitspraken waarin de beloofde Change ontuitwisselijk in mijn geheugen gegrift zou blijven staan.
Ook twijfelde ik al afgelopen maanden maar nu weet ik toch wel zeker dat Obama geen "linkse rakker" is , zoals zovele Europeanen en Nederlanders dachten en hoopten.
Ik heb onze linkse broeders namelijk niet zo vaak horen refereren aan de eigen verantwoordelijkheid van hun leven en bestaan. Ook al klinken wellicht de volgende woorden wat algemeen, ze kwamen me niet onsympathiek over......

Onze uitdagingen kunnen dan nieuw zijn. De middelen waarmee we er tegen vechten kunnen nieuw zijn. Maar die waarden waarop ons welslagen berust –– hard werken en eerlijkheid, moed en eerlijk spel, tolerantie en nieuwsgierigheid, loyaliteit en patriottisme – dat zijn oude waarden. Ze zijn de waarheid. Ze liggen aan de basis van de stille kracht van de vooruitgang door onze hele geschiedenis.




Amerika gaat langs de rand van de afgrond. Zeg nu niet dat dit allemaal de schuld van G.W. Bush is. De Amerikanen die vele jaren hun credit cards hebben laten schuiven, de banken en de bedrijven zijn zelf voor het grootste deel verantwoordelijk voor de toestand waarin het land verkeert. Egoisme, zelfverrijking en materialisme vierden de boventoon in veler leven en in the big business.
Zonder zelfreflectie van het volk en van de business gaat Obama het niet redden. Ook dat kwam indirect naar voren.
Aan de andere zijde vraag ik mij af of de Obama-aanhang dit zich wel genoeg realiseert. In het democratische kamp is van oudsher wel minder vechtersmentaliteit dan bij Reagan en zijn opvolgers.
Over een jaar weten we hoe de Amerikaanse vlag erbij hangt, en hoe gerust Obama nog op zijn chair in the White House zit.

desalniettemin wens ik als volbloed Mc Cain/ Palin- aanhanger de eerste zwarte President van de United States of America veel succes en zegen bij zijn zware taak.


PS Heel erg jammer dat een van zijn eerste daden verruiming van de abortuswet zal zijn. Zo zullen er meerdere christelijk-conservatieve waarden en deugden door Obama aan de kant worden geschoven de komende jaren. Dit ondanks zijn handoplegging op DE BIJBEL , die heldere geboden hierover bevat.

Geen opmerkingen:

Volgers