24 januari 2009

SGP jongeren

Niet op de handen blijven zitten

Vandaag, op de dag van hun 75 jarig bestaan, publiceren de SGP jongeren hun jubileumbundel ”Bruggenbouwers”. Gelijkertijd met de verschijning van dit jubileumboek vernemen we in de pers dat "Wilders in trek is bij de SGP-jongeren". lees artikel Elsevier

De ontwikkelingen bij de SGP-jeugd staan niet stil. De jeugdwerkadviseur en de voorzitter gaan "de kussen opschudden". Het werd een keer tijd ook. De spagaat tussen pragmatisme em getuigenis is bijna onhoudbaar geworden. De discussies over godsdienst -en gewetensvrijheid, vrouw in de politiek, aanvaarding van seculiere staat wel of niet, de opinie van een vooraanstaande gereformeerde predikant die pleitte voor aanvaarding van een seculiere staat. Dezelfde predikant, die de seculiere-liberale samenleving veel gevaarlijker acht dan de islamisering. ( hoe komt de man erbij.... ik heb nog nooit een liberaal naar het zwaard zien grijpen) En zo kunnen we nog even doorgaan. Het wordt en werd er allemaal niet duidelijker op.
Tja het bericht dat 30 % van de SGP jeugd vind dat Wilders de christelijke cultuur beschermt zal menig SGP-er verontrusten.
Wellicht dat deze jongeren niet op de hoogte zijn van 2 moties welke afgelopen week zijn ingediend door de PVV van Wilders. Ik wijs op de motie betreffende de koopzondagen en de motie betreffende de homo-militairen op de gay-pride. Weinig christelijks kenmerkte deze moties.......
Afijn , feit is wel dat Wilders de christelijk, joodse en niet te vergeten humanistische traditie van Nederland wil bewaren. Dit onderschrijf ik dan ook van harte, al zal een rechtgeaarde SGP-er het "humanistische aspect " weg willen laten.

Interessant is om nu te weten te komen wat de SGP jeugd naar Wilders drijft. De tijd ontbreekt me daar nu veel over neer te schrijven. Feit zal zijn dat Wilders zich expliciet, onvoorwaardelijk uitspreekt tegen alles wat naar de Islam riekt. Dit spreek calvinistische jongeren aan!
Als Kees van de Staaij (SGP) hetzelfde zegt in een minder helder en confronterend vocabulaire of zelfs met beter onderbouwde argumenten, komt het minder goed over bij de jeugd. Wilders spreek de taal van de straat. Ook al prefereer ik fatsoenlijker taalgebruik, Wilders spreekt in zijn anti-islam campagne toch velen meer naar de mond en spreekt de waarheid zonder oplossingen.
Toch heb ik van de PVV nog nooit een goed beargumenteerde Islam-nota gezien en van de SGP wel.
(Islamnota sgp)

Het grootste probleem wat de SGP mijns inziens in het Islamdebat heeft is dat zij worstelt met de (interne) strijd tussen en over godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderwijs. Voor Wilders zijn dit allemaal geen issues, geen discussies en geen drempels. Wilders is voor vrijheid van onderwijs maar TEGEN Islamitische scholen. Wilders is voor de bouw van kerken maar TEGEN de bouw van moskees. Wilders is onvoorwaardelijk tegen alles van de Islam. De SGP komt dan vaak in conflict met hun eigen kerken, scholen (PC en refo) enz. En uit eigen lijfsbehoud wordt dan soms voor een moskee gestemd of voor een islamitische school. De uiterst rechtse flank van de SGP gooit dan weer de knuppel in het hoenderhok met verwijten dat men ( kamer-en raadsleden) niet handelt en getuigd naar artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en naar de anti paapse oprichters van de partij; ds. Kersten en Zandt. Kortom weer interne verdeeldheid en het spagaatgevoel nog groter. Waar moet men heen?

Terug naar het intervieuw vandaag in het RD met de twee SGP-jongeren. Goed initiatief om , met behoud van een aantal beginselen, het bed eens wat op te gaan schudden en te stoppen met achterhoedegevechten en interne partijpolitiek. Ik zou de SGP en de SGPjongeren 2 dingen willen zeggen :

1. Maak een keuze voor getuigenispolitiek of pragmatische politiek.

// Kies voor het laatste en probeer eens met mensen buiten de partij na te denken over een democratie gestoeld op een deugdenethiek vanuit De Bijbel en de klassieke filosofen. U zult verbaasd staan van de overeenkomsten, en behoed ons land wellicht voor een totale ochlocratie.

2. Wordt helder en concreter in het Islam en Integratiedebat. Maak heldere- zwart -wit- keuzes, daar heeft zowel de jeugd als de ouderen behoefte aan. En spaar niet de kool en de geit uit eigen lijfsbehoud.

// De Islamnota is daar een goede aftrap van geweest, al werd het daarna stil en hoor ik de SGP dominee uit Amersfoort steeds vaker in de media over het gevaar der seculieren roepen......de seculiere staat maar te erkennen en met moslims tegen de secularisatie ten strijde trekken. ( daarover een andere keer meer)


Ik wens de SGP jongeren veel succes met het opstellen van hun beginselverklaring met daarin hun politiek-filosofische visie.

1 opmerking:

Anoniem zei

Leuk bericht. Zeker scherp opgemerkt dat PVV militairen in Canalparade wil laten dansen. Ik denk zelf dat liberalen zichzelf juist in de voet schieten met hun pleidooi voor vrijheid, dat betekent namelijk ook vrijheid voor de islam. Daarom is Wilders niet consequent. Bovendien is zijn liberale Nederland niet het mijne, het is te vrijblijvend.

Volgers