4 januari 2011

(Nog) Geen conservatieve zomer

"Minder overheid meer eigen verantwoordelijkheid.

Wat kunt u doen voor uw stad? In plaats van: wat doet de stad voor u?

Betrokken bij elkaar!

Bevorderen burgerparticipatie.

Minder gesubsidieerde projecten.
"

Zomaar wat citaatjes uit nieuwjaarstoespraken van diverse ambtelijk bestuurders.
Het lijk wel of er een rechts-conservatieve wind door het land waait.
Onze overheid gaat niet meer zo goed voor ons zorgen als in de achterliggende decennia. Dat is niet verkeerd!

Zelfs burgemeesters van PVDA- huize schamen zich er niet meer voor om met enkele woorden uit te leggen dat de tijden van “een álles verzorgende overheid” voorbij zijn.
Als onvervalste socialist heeft men natuurlijk wel een “recent onderzoek” nodig om het verlangen van de samenleving te duiden.

Leest u onderstaand citaat uit nieuwjaarstoespraak 2011 PVDA burgemeester Martin Boevée:

**Dat is waar Sliedrecht voor staat: Betrokken bij elkaar. Dat is de identiteit van ons dorp. Ik hoop dat de individualisering van de samenleving Sliedrecht voorbij gaat, maar daar zijn wij zelf bij! Want recent onderzoek heeft uitgewezen dat er ook een verlangen is naar een harmonieuze samenleving met zekerheid en geborgenheid. Zeker als ik naar de toekomst kijk hoop ik dat u betrokkenheid blijft tonen en de handen uit de mouwen wilt steken! Want we moeten de zaken collectief aanpakken. De tijd waarin de overheid overal in voorzag, is voorbij!”. **

Mooi denkt u -als conservatief immer voorstander van een kleine overheid met maar enkele kerntaken- dit gaat de goede kant op in ons land. Zowel lokaal als landelijk gaat het roer om!

Een prachtkabinet met heren als de conservatieve Hillen, Rotterdamse aanpakker Opstelten, rasondernemer De Jager en een uiterst slimme Verhagen versterken dit beeld.
Beter hadden we ze in Den Haag op dit moment natuurlijk ook niet kunnen hebben. Dat punt is helder genoeg. En dat de gemeentepolitiek na de verkiezingen in maart 2010 een ruk naar rechts maakte (m.n. door winst van lokale partijen) stemt ons ook niet ongelukkig.

Toch moeten we van enkele overheidsschuwe gevleugelde zwaluwuitroepen, uit zelfs de socialistische hoek, nog geen conservatieve zomer maken.

Immers, het valt niet ontkennen dat veel van deze nieuwe (of herziene) visies op de rol van de overheid en de verantwoordelijkheid van de burger zijn recente oorsprong vindt in de verplichte bezuinigingsoperaties van de lokale- en rijksoverheid. En niet in een doordachte, weloverwogen, overtuigde en diepgefundeerde visie op mens, samenleving en het hiernumaals.

Complete denktanks van (veelal linkse) ambtenaren buigen zich deze maanden over het bezuinigingsvraagstuk.
Het is natuurlijk winst als het niveau binnen een ambtelijk apparaat dermate hoog is dat men dit vraagstuk begint met het stellen van de hamvraag waar een overheid nu wel en niet voor is.

Maar als de financieel-economisch direct noodzakelijke bezuinigingsoperatie de primaire en enige oorzaak is van deze politieke en beleidsmatige koerswijziging, moeten we ons toch voorzichtig afvragen of dit nieuwe beleid echt zo duurzaam is.

En stel ík mij de vraag of onze kinderen Deo Volente in 2030 hier nog profijt van zullen beleven én de tijd en innerlijke drive hebben gehad om met hun buren, familie en vrienden een sterke civil society op te bouwen.


Ik wens u allen een gezegend, gezond, conservatief 2011 !

Geen opmerkingen:

Volgers