18 mei 2009

Help! Wie moet ik kiezen?

Zojuist heb ik de stemwijzer gedaan van éénvandaag.
Bij de stemwijzer voor de Tweede kamer verkiezingen in 2007 zag het stemadvies aan mij er zo uit: 1.SGP, 2.VVD, 3.PVV, 4.CDAAlle vragen dus maar eerlijk en weloverwogen beantwoord zonder extra gewicht in de schaal te leggen bij specifieke thema's.

Bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen kwam ik niet in staatkundig gereformeerde gewetensnood en stemde vol overgave SGP.

Doordat de CU/SGP naar mijn beste weten een conservatief-rechtse politicus pur sang heeft zitten, genaamd Bas Belder ging mijn stem bij de laatste Europese verkiezingen zonder twijfel naar hem. Met name zijn standpunten m.b.t. de rol van Europa, buitenland en specifiek Midden Oosten, zijn enorme kennis en visie op het thema "Islamisering" en zijn nuchtere kijk op futiliteiten die zijn partij intern verdeelt laten gelden dat Bas Belder "mijn man in Europa" is.

Mijn verwachting voor de europese stemwijzer was toch wel dat de CU/SGP in mijn top 3 zou staan.

Echter zonder extra gewicht in de schaal te leggen en ook alle partijen een eerlijke kans te geven (optie "alles aan te vinken") verscheen, verrassend genoeg het volgende stemadvies op mijn beeldscherm.

1.PVV
2.CDA
3.VVD
4.Libertas
5.ChristenUnie/SGP

Is dat even schrikken.
Een nadere studie van de resultaten laat zien dat ik bij 12 van de 30 stellingen blijkbaar een andere mening deel dan de CU/SGP fractie.
Voor de PVV geldt dat voor 9 van de 30 stellingen. Overigens frappant dat de PVV niet de moeite heeft genomen toelichting te geven op hun standpunten.
Bij CDA, VVD en Libertas voor 10.
Die zijn me dus even gelijk...

Snelle conclusie:
Is er wel een partij voor mij als ik voor minimaal 30 % een andere visie heb dan bestaande partijen.
Wat zijn voor mij de verrassende punten van de CU/SGP?
Willekeurig 7 punten waar mijn mening verschilt met de CU/SGP.

1. De nieuwe lidstaten hebben een grote economische achterstand. Zij moeten in de gelegenheid worden gesteld om deze achterstand weg te werken, onder andere door gebruik te maken van Europese structuurfondsen.

CF: Hier ben ik het dus zeer mee oneens. Wij moeten niet meebetalen aan de achterstand van 2e wereldlanden als Roemenie, Hongarije etc.

2.Godsdienstvrijheid is een groot goed en geldt hier ook de joodse en moslimgemeenschappen in Europa. Een verbod op onverdoofd ritueel slachten gaat daarom te ver. Onnodig lijden moet daarbij zoveel mogelijk worden voorkomen.

CF: zeer mee oneens. We kunnen niet alles toestaan op basis van godsdienstvrijheid. Zeker geen rituelen die in onze christelijk-westerse traditie absoluut niet thuis horen en nog dierenleed veroorzaken ook.

3.Het is aan de lidstaten om te besluiten of zij al dan niet gebruik willen maken van kernenergie.

CF: CU/SGP heeft geen mening volgens stemwijzer. Vlees noch vis, dus misschien een discrepantie tussen CU - SGP onderling?
Kernenergie is een van de veiligste en voordeligste methoden om energie op te wekken en nog CO2 vrij ook. Dit moet gestimuleerd worden mijns inziens. Ter vergelijking: Het verkiezingsprogramma van de SGP voor de Tweede kamer zegt het volgende:Kernenergie is een aanvaardbare tussenoplossing zolang het niet mogelijk is op een verantwoorde manier aan onze noodzakelijke energiebehoefte te voldoen door schone energiebronnen. Borssele is een uitstekende locatie voor de bouw van een tweede kerncentrale. Dus zelfs een 2e centrale erbij!

4. De EU heeft een aantal landen, onder andere in de Westelijke Balkan, een duidelijk perspectief op EU-lidmaatschap gegeven. Deze landen kunnen echter alleen toetreden indien zij voldoen aan de toetredingscriteria van Kopenhagen

CF: Oneens dus. De EU is groot genoeg. De ervaringen laten zien dat landen als Roemenie en Hongarije blijkbaar voldeden aan de Kopenhagen-criteria. Maar we zijn er niets maar dan ook niets mee opgeschoten. En vele Roemenen en Hongaren ook niet...

5.Europa mag een voortrekkersrol hebben in milieubeleid. Het laten afhangen van andere landen vertraagd een goed milieu en duurzaamheidsbeleid en is voor ons en onze kinderen niet wenselijk

CF: Oneens. Ik ben niet zo van het "beste jongetje van de klas willen zijn" en "roomser dan de paus willen zijn". We liggen al decennia voor t.o.v. China en India. Die voortrekkersrolvervullen is nu wel een keer klaar. En begin ook niet sentimenteel over "het is niet wenselijk voor ons en onze kinderen.."

6. Om asielshoppen te voorkomen en vluchtelingen humaan te behandelen is het van groot belang dat in de EU lidstaten dezelfde regels gelden

CF: Oneens. Ieder land heeft een andere bevolkingsdichtheid, werkgelegenheid, opvangcapaciteit etc. Graag hou ik dit op nationaal niveau geregeld. Denk alleen al het probleem dat Spanje heeft met alle afrikaanse "aanlanders".

7.De NAVO is de hoeksteen van Europa’s veiligheid. In aanvulling op de NAVO heeft de EU ook verantwoordelijkheid om vrede en gerechtigheid te bevorderen, vooral dicht bij huis. Voor een Europees defensiebeleid is echter gezamenlijk buitenlands beleid nodig en daarvan is geen sprake. Ook is het nodig dat lidstaten voldoende militaire middelen aanleveren.

CF: Oneens. De NAVO is een orgaan dat zich o.l.v. Jaap De Hoop Scheffer weer goed op de kaart heeft gezet. Voor Europa is daar geen taak buiten NAVO-verband.


Libertas.
Van Libertas begrijp ik ook niet veel. Eline komt bij mij over als een wijze intellectuele vrouw met conservatieve trekjes maar Libertas heeft volgens stemwijzer geen mening over het al dan niet in gesprek moeten gaan met Hamas. Voor eventuele toetreding van Turkije kiezen ze voor de optie dat als de meerderheid van de EU leden er geen bezwaren tegen heeft het mogenlijk moet zijn. En als klap op de Libertaspijl heeft Eline rapper Lange Frans nodig om haar boodschap te slijten.....(zie Lange frans is het zat) Wat mij betreft had ze beter zelf een liedje kunnen componeren en wellicht met een bijbehorende eigen clip meer stemmen kunnen trekken. Voor mij dus geen Libertas, de zin ontgaat me om me verder in die club te verdiepen.

Maar wat dan wel?
De toon van een krantenartikel van afgelopen zaterdag is toch wel dat de PVV de positie van de SGP uit de jaren '80 voor een groot deel heeft ingenomen. Toch durf ik eerlijk gezegd niet op de PVV te stemmen. Waarom niet? Laat ik het afweren met de smoes "mijn gevoel zegt dat ik dat niet moet doen". En aangezien ik graag op basis van mijn gevoel beslissingen neem wordt het dus waarschijnlijk geen PVV.
Het tweede advies aan mij dan? CDA of het 3e advies VVD?

Ik ga me maar eens verder verdiepen in CDA standpunten en ga even een rondje "extra gewicht in de schaal" leggen om te zien waar ik dan uit kom.

Met frisse moed ga ik ook nog even naar Kieskompas.nl, in de hoop een beter advies te krijgen. De vragen lijken deels op de stemwijzervragen.
Zonder extra wicht en open staande voor alle partijen krijg ik het volgende plaatje te zien.

Partij Overeenkomst
1. Partij voor de Vrijheid 78,6%
2. Christen-Democratisch Appèl 65,8%
3. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 65,8%
4. ChristenUnie / SGP 65,0%
5. Liberaal Democratische Partij 61,1%


Het moge duidelijk zijn. Het moet volgende maand toch echt PVV worden.
De andere partijen zijn ook in deze kieswijzer mij om het even.

Ik ga deze analyse maar eens naar Bas Belder sturen met het verzoek om een reactie. Ik hoop dat hij daar de tijd voor wilt nemen. Want ik weet het echt niet meer.

Wie helpt me?

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Mooie analyse. Punt 3 vind ik wel een goed standpunt van CU/SGP, al ben je tegen teveel Europese integratie vind je toch ook dat dit nationaal moet worden geregeld, ook al ben je er voorstander van.

administrator zei

Ik heb de test ook gedaan en kwam op:
1 ChristenUnie/SGP
2 PVV
3 VVD
4 SP

administrator zei

Ik wil maar zeggen: het kan dus wel.

Erik van Goor (ook hierboven)

Jonathan van Tongeren zei

Bij mij kwam er dit rijtje uit:
1. CU-SGP
2. VVD
3. PVV

Zowel bij de stemwijzer als de EU Profiler. Heb je in die EU Profiler trouwens nog naar buitenlandse partijen gekeken, Wilco?
Kan best grappig zijn, mijn standpuntenradar bleek bijv. aardig te overlappen met de Estse Christen Democraten (EKD).

Anoniem zei

Mijns inziens is er maar een juiste stem en dat is de blanco stem.

Alle andere stemmen betuigen steun aan een geldverslindend circus, dat niemand in stand zou moeten willen houden.

Appie66

Anoniem zei

Jammer genoeg is er geen Katholieke SGP en ook het stemmen op Bas Belder (SGP) is niet geheel zonder gevaar, want dat zou betekenen dat er louter een CU-lijsttrekker wordt gekozen met mijn stem - een onzalige gedachte.

Volgers