5 juni 2009

Casson's crisisboodschap in 1938Kent u Herbert Newton Casson? Als u zich wel eens verdiept in literatuur over efficiency, marketing en american business moet u zijn naam ongetwijfeld wel eens zijn tegengekomen. Geboren als zoon van een Canadese methodistische dominee ontwikkelde Casson zich tot een vooraanstaande publicist, journalist en Amerikaans/ Engels zakenman.

Voor 50 eurocent kocht ik op de vrijmarkt op 30 april jl. een vergeeld boekje van Casson genaamd "Casson's boodschap aan Nederland". Het is een op schrift gestelde inleiding die Casson in 1938 in Nederland heeft gehouden.

Onlangs heeft de nummer 6 op de Europalijst van de VVD,Pim van Ballekom al een heldere stelling getrokken in een artikel op De Dagelijkse Standaard.(DDS)

"Door overheidsbeleid in de VS zijn de belangrijkste hypotheekverstrekkers
Freddie Mac en Fannie Mae gedwongen (als overheidsinstellingen)
kredieten te verschaffen of hypotheken te verstrekken aan mensen die
zich dat niet konden veroorloven. De Amerikaanse droom van een eigen
huis moest bereikbaar zijn voor iedereen. Navrant is dat Fannie Mae is
opgericht in 1938, als antwoord op de crisis, om de kredietverlening op
gang te houden. Je zou kunnen stellen dat het antwoord op de crisis in
1938 een belangrijke oorzaak is van de crisis nu. ".


Graag wil ik wat citaten ter overdenking doorgeven van Casson's rede die anno 2009 actueler is dan ooit. Casson geloofde dat een land zijn kracht haalt uit ondernemers, die het zonder overheid en zonder banken kunnen redden. Geld verdienen, reserves bouwen en versterken wie deed dat nog de afgelopen jaren? Alleen de conservatief ingestelde familiebedrijven? Zie ook het bericht op zibb; Familiebedrijf-doorstaat-de-crisis
Dat idee krijg ik de laatste maanden toch wel. Bedrijven met reserves zijn immers bestand tegen een periode van achteruitgang en economische crisis.
Afgelopen jaren gingen vele zakenlieden mee in massa van uitgebreide (ook door de overheid gestimuleerde) kredietverstrekkingen.
Casson had het niet zo op "de massa". Als commercieel ingestelde pacifist (.. even vermelden maar hier..) was hij zeer anti- massadenken.

"Een land gaat goed als de zaken er goed gaan.Maar het is moeilijk om voortdurend te denken aan verdienen, reserves bouwen en versterken van de grondslagen van de zaak. daarom zijn er zo weinig mensen die dit consequent willen doen. Het is veel gemakkelijker om de zaken maar te laten drijven, zoals zij drijven willen.
Meegaan met de stroom- dat is wat de grote massa doet. Daarom heeft de grote massa altijd ongelijk. Als ik zie, dat de grote massa de ene kant uit gaat, ga ik de ander kant uit, want ik weet, dat op de grote, brede weg, die iedereen gaat, niets te verdienen valt.

Een kuddedier worden -denken wat iedereen denkt en doen wat iedereen doet- dat is ook een manier om weinig last van moeilijkheden te hebben. Wie met de grote kudde meeloopt, behoeft niet eens te kijken waar hij gaat. hij wordt wel meegevoerd. waar de menigte het dichts is, kan hij half slapend meelopen. Hij behoeft niet eens op eigen benen te staan, want hij kan toch niet omvallen. hij leunt altijd wel tegen de schouders van de mensen, voor en achter en naast hem; en die leunen weer tegen hem. Zij moeten hun leven lang zwoegen en slaven. n wat krijgen ze ervoor? Hier .. dit is hun geld: kopergeld.
Maar wie zich de ware inspanning wil getroosten om zijn hersens te gebruiken en te denken die krijgt zilvergeld en later bankpapier
"

Heldere en scherpe boodschap denk ik, in die barre eind 30-er jaren van de vorige eeuw. De hand aan de ploeg was zijn boodschap.

Hij confronteerde zijn hoorders met het belang van eigen daadkracht en de Hollandse geschiedenis en cultuur. We citeren verder:

"Holland is evenals Engeland grootgemaakt door zijn zakenmensen. Holland was meester ter zee vóór Engeland het was. De grote graanhandelaren van Amsterdam hebben de grondslag gelegd voor die welvaart. Amsterdam was al in 1550 een rijke handelsstad. De kooplui in die dagen wisten geld te verdienen én bij elkaar te houden. Reserves bouwen!- dat was de basis van uw Gouden Eeuw.
Als u weten wilt, wie de grondslag hebben gelegd voor uw kunst en cultuur in de Gouden Eeuw, ga dan naar het museum en zie de schilderijen. De grote heren uit die tijd waren meest zakenmensen. Dat was de tijd van Andries Bicker en zijn zoons. Dat waren sterke mensen.
In het museum heb ik twee portretten van hem gezien, een alleen en een met zijn gezin. Die mensen keken niet op tegen moeilijkheden. Zij wisten dat de wereld hard was en daarom zorgden zij, dat zij harder werden".


Aan deze boodschap heb ik niets toe te voegen. Als een ander het zo mooi zegt dan wil ik mijn mond wel even houden.

En dan zijn tirade naar het toenmalige ambtenaren apparaat. Een heldere analyse dat ambtenaren ( en helaas ook vele politici) niet zakelijk, daadkrachtig en oplossingsgericht kunne of willen denken. CF is zelf 4 jar ambtenaar geweest dus weet er alles van... Geweldig deze herkenning die Casson oproept al in het jaar 1938!
Die enorme Europese en nationale regelzucht van de overheid.

citaat:
"Hoe is het nu? Hebben de zakenmensen nu nog het heft in handen? Neen, noch in Engeland, noch in Nederland. Xij zitten onder de duim van de bureaucratie. Zij kunnen geen stap verzetten of zij moeten een formulier invullen. Hier, zulke waslijsten! ( en Casson ontrolde voor zijn toehoorders een lang formulier)
Als iemand een gebouwtje neer wil zetten moet hij lange lijsten invullen. Hoeveel stenen hebt u nodig? Waar komt het hout vandaan? Hoeveel spijkers gaan erin? Wanneer bent u geboren? Wie was uw moeder. Wie was uw vader? Hoe weet u dat?.....
Formulieren, formulieren en nog eens formulieren. Ik heb op mijn kantoor een aparten man nodig alleen maar om formulieren in te vullen. Een zaken man breekt zijn nek over al die formulieren. Er zijn goede regels bij, maar er zijn nog veel meer slechte; en de meeste zijn volkomen onzakelijk. Dezelfde gegevens moeten wij op honderd verschillende papieren schrijven; en de ene ambtenaar weet niets van den andere af.
Nauwelijks heb je aan de ene regel voldaan of er is weer een nieuwe regel bijgekomen. En het ergste is dat niemand verantwoordelijkheid neemt voor die regels. Er is niemand die uitrekent of al die wetten meer nut opleveren dan zij aan geld en energie kosten.Niemand is geïnteresseerd in netto winst".

Wie heeft die nieuwe regel vastgesteld? Ambtenaar nummer 3527. In Den Haag hebt u minstens vijftig ambtenaren zitten, die de gehele dag bezig zijn om nieuwe regels te bedenken. Is dat de manier om de zakenmensen te behandelen, die de welvaart in het land moeten brengen? Moeten zakenmensen zich laten behandelen als kinderen van 12 jaar? Moeten zakenmensen het verduren dat zij behandeld worden alsof zij geen eer en geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Zouden mensen van het slag van Andries Bicker zich zo hebben laten ringeloren? Zouden zij formulieren ingevuld hebben?

dat had hij er mee gedaan!"riep Mr. Casson uit, het grote formulier aan stukken scheurend En onder een luis applaus trapte hij het in een hoek.


Wat zou Holland nu zijn als het met plannen en formulieren gebouwd was, in plaats van met zaken? Phoe, de mensen zouden hier in hutten wonen--in hutten!"

Casson hoopte op een revolutie onder de zakenmensen en probeerde de Nederlandse zakenlieden wakker te schudden. Helaas haalde de mondiale ontwikkelingen en oorlogshandelingen van Hitler zijn boodschap in. Casson geloofde sterk in een individuele vrijheid voor de zakenmensen. Een doorschieten daarvan hebben we echter ook gezien de afgelopen jaren. Individuele vrijheid is an sich niet verkeerd in een vrije markteconomie met weinig of geen overheidsbemoeienis. Echter dan dienen deze zakenlieden wel hun verantwoordelijkheid te nemen en de les van Casson om reserves op te bouwen en niet ongelimiteerd credieten bij de banken te halen ook op te volgen.


Zakelijk Nederland toon daadkracht, wilskracht en een conservatieve manier van reserves opbouwen binnen uw bedrijf. Dan komt u een crisis als deze door!

Ik eindig met een laatste quote van Casson:

The men who succeed are the efficient few. They are the few who have the ambition and will power to develop themselves.

Geen opmerkingen:

Volgers