11 juni 2009

Beste Jacques,

bericht


Gouda, 11 juni 2009

Beste Jacques,

Ingewijden wisten het al langer, maar vandaag is het dan officieel wereldkundig gemaakt;
Jij wordt 1 september de nieuwe voorzitter van de SGPJ.
Gefeliciteerd! Het is mooi om te horen dat opnieuw een actieve Gouwenaar deze bijzondere plek kan gaan innemen.We kennen elkaar al weer enige jaren en ik weet me nog goed te herinneren toen we als Goudse SGP-jongeren in november 2004 na de moord op Theo van Gogh een uitnodiging kregen van de Stichting Alouan.
Of de Goudse SGP jongeren deel wilden nemen aan een debat over de onrust in de samenleving tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Natuurlijk zeiden we. Op korte termijn hadden we een tiental leden bereid gevonden om de strijd aan te gaan. Want dat was het natuurlijk wel. De Hollandse Taliban ook aan de tafel in het Marokkaanse buurthuis! Als één van de eersten was jij erbij. Het debat over veiligheid, integratie en multiculturaliteit boeide jou. En ik weet zeker dat dit niet alleen voortkwam uit je interesse en opleiding op dat moment. Je bent betrokken en een burger die meer wil doen dan politiek en maatschappij alleen lijdelijk aanschouwen. Na deze boeiende en licht onstuimige debatavond staken we de koppen bij elkaar en vormden we een aparte studiegroep binnen de Goudse SGPJ. Een studiegroep die zich ging bezinnen in het gedachtegoed van de SGP, trainen in het debat met de “andersdenkenden” en zich uitvoerig ging bezinnen in het conservatisme. Want door alle ontwikkelingen bij de Burkestichting en natuurlijk niet te vergeten opkomst van de door vele Goudse SGP-ers bekritiseerde dr. B.J.Spruyt, was conservatief denken een hot-item.

Alle studiegroepen heb je indertijd bijgewoond en een zware steen bijgedragen aan onze meningvorming en presentaties. We waren het niet altijd met elkaar eens maar toch was het conservatief denken je niet vreemd. De laatste studiegroep ben je een actieve voorzitter geweest van de avonden over Groen van Prinsterer.
Je schroomde niet om buiten de eigen partij te denken, het debat te zoeken en je mening te uiten. Ik weet me te herinneren dat de CHU je ook altijd wel aansprak…..
Dat je midden in de samenleving wilt staan en niet alleen actief (en afhankelijk) wil zijn van de refo- clubjes en verenigingen bewees ook je inzet en activiteiten voor de Goudse reddingsbrigade. Leuk om je ook een keer ( ik meen in zomer 2005) op Texel te ontmoeten toen je daar als “lifeguard” actief was.
Met allemaal jongelui en studenten van buiten de achterban was je de hele week op het strand actief en schroomde niet om de zondag de rustdag te laten zijn, naar de kerk te gaan en op de koffie te komen bij ons. Strandwacht Texel moest het een dagje zonder jou doen. Persoonlijk ken ik weinig jonge SGP-ers die op zo’n wijze burgerschap tonen en ook in hun vrije tijd midden in de samenleving willen en kunnen staan.
Ook je huidige functie bij de recherche zal je de dagelijkse praktijk van het avondland doen aanschouwen en bijdragen aan je opinievorming.

Enkele weken geleden was je als deelnemer aanwezig achter de forumtafel op het Gouds jongerendebat over veiligheid. Niet-SGP-er, zelfbenoemde atheïstisch conservatief ( jaja ik weet , die zijn er niet veel) Rutger Schimmel knikte instemmend bij jou inbreng over ouderschap, verantwoordelijkheid.en multiculturaliteit. Het altijd sympathieke PVDA raadslid Mohammed Mohandis zag de problematiek met jongeren in achterstandswijken niet als een cultuurprobleem maar als een onderklassenprobleem. De meningen scheidden zich. Jou kant van de discussie was duidelijkheid. Ook benadrukte je sterk een rol voor de kerken en verenigingen. Een sterke civil society is jou ideaal. En een getuigende en evangeliserende rol voor de kerken.
Je merkt, ik heb er hoop op dat je de “lijn Nijsink –Kloosterman” voort wilt en kunt zetten. Met Dirk Jan Nijsink en Geert Schipaanboord bevind je je in goed gezelschap.

Helaas is de aandacht voor de “kernideeën” een beetje uitgebleven, na de presentatie eind april. Aan jou de taak deze boodschap komend verenigingsseizoen 2009-2010 breed uit te gaan venten.
Nijsink blijft voorlopig op zijn post fluisterde hij me onlangs toe. Zijn standpunten zijn duidelijk, eerlijk en helder, dus dat moet voor jou een aansporing zijn om vanaf het begin een duidelijk en helder christelijk-conservatief geluid te laten horen.
Je weet dat ik vind dat er te veel “allemansvriendjes” binnen de partij rondlopen. Zulke mensen kunnen m.i. ( met alle respect) weinig meer voor de toekomst van de SGP betekenen. Na een kort maar intensief inhoudelijk debat zal de SGP positie moeten kiezen op een paar cruciale punten.. Zoals ik dr. Pinto afgelopen winter hoorde zeggen: Uit de botsingen der meningen ontspringt de waarheid. Neem na je inwerkperiode positie in het interne debat. Dat vragen de jongeren, maar ook ouderen. Pas op dat de intellectuele jongeren niet naar de (rechtse) CDJA gaan en de anderen naar de PVV. Dat kan de SGPJ voorkomen door duidelijke positie te kiezen in het interne debat maar ook in het geluid naar de buitenwereld. Natuurlijk ben je niet zo’n heethoofdje als ondergetekende. Gelukkig niet, zou ik haast willen zeggen. Je uitstraling is open, onschuldig en transparant. Dat zal ongetwijfeld in je voordeel werken. ;-) Maar ga wel recht door zee. Jongeren zijn dat ook waard. Blijf onverminderd staan voor christelijk-bijbels-gefundeerde politiek. Ja! Het Christendom ís superieur aan de islam. Houd je verre van relativisme van Islamisering en multiculturaliteit. Zoek geen samenwerking met moslims. Bestrijd ook de seculieren en liberalen op inhoud en zoek de samenwerking met alle conservatieven in den lande.

Jacques. Blijf vooral jezelf, blijf onderscheidend, en verzand niet te lang in de interne en nutteloze discussies binnen de partij. De SGP heeft een mooiere boodschap voor de wereld dan gedoe over de vrouw en de theocratie. Maar dat hoef ik jou toch niet meer te vertellen.

Veel succes, sterkte en wijsheid.

Hartelijke groet,

Wilco

PS. En vergeet in alle drukte die je krijgt ook Marieke en je zoontje niet. ;-)

Geen opmerkingen:

Volgers