23 juni 2009

De CU en de Islam


Op de dag dat de CU en de SGP kenbaar hebben gemaakt dat ze in het Europees Parlement niet meer samen verder op weg gaan zat ik s'avonds in Rotterdam bij de eerste avond van de Christenunie-Islam-tour.
Na deze avond vroeg ik me nog sterker af wat de CU in Europa bij de Conservatieven gaat doen. Als er een partij bij zou moeten aansluiten is dat de SGP en niet de CU. De reden daarvan is in 2006 al goed omschreven door Michiel Visser in dit artikel uit 2006.

Terug naar Café de Unie in het centrum van Rotterdam. Een volle zaal met jongeren en ouderen, blanken en zwarten, christenen en (ex-)moslims. Op het podium 8 trendy barkrukken waarop het volgende bonte gezelschap zat.

Gert-Jan Segers (directeur WI)
Eimert van Middelkoop (minister van Defensie)
Cynthia Ortega (Tweede Kamerlid)
Marten de Vries (predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt)
Fatima Elatik (voorzitter stadsdeel Amsterdam-Zeeburg)
Bart-Jan Spruyt (publicist)
Remco Oosterhoff (raadslid Rotterdam)
Tural Koç (Islamitische Universiteit Rotterdam)

Alhoewel, zo bont gekleurd was dit gezelschap in hun visie niet.
Gert Jan Segers deelde de avond in 2 delen. Het eerste gedeelte ging over de problemen en het tweede gedeelte van de avond over de oplossingen.

Dat klink simpel, nietwaar? Het probleem benoemen en dan samen een oplossing verzinnen.

Het probleem wat Segers schetste kwam op mij meer over als het probleem van de autochtone ( christelijke) burger zelf dan dat de immigranten (moslims) het probleem veroorzaken. Ja dit ligt gevoelig dat weet ik, maar wordt niet door Segers als zodanig onderkend.
Special guest,onze minister van Defensie, Eimert van Middelkoop gaf de aftrap. Hij refereerde aan het Rotterdam van weleer, vond de avond van de verschijning van Fitna fantastisch ( vooral al die turken en Marokkanen die s'ávonds op TV verschenen met de boodschap dat dit moest kunnen) en zei dat hij van zijn onderbuikgevoelens af was geraakt. Onderbuikgevoelens waarvoor hij moeite heeft moeten doen om ze kwijt te raken. We moeten ( hij zei niet eens "helaas") accepteren dat Rotterdam en dus ook dit land niet meer het land is van de films van
Bert Haanstra.

Van het hele gezelschap was het (helaas dan maar weer), alleen Bart Jan Spruyt die probeerde iedereen weer naar de realiteit te krijgen door ons te zeggen dat de culturele identiteit weg is uit Nederland. Drie redenen noemde hij om de zaal, maar niet minder zijn medegasten te overtuigen dat er wel een probleem is met veel moslims. 1. Ze voeren nog steeds de lijstjes aan van werkeloosheid, taalachterstanden, criminaliteit en onderwijsachterstand. 2. We hebben nog steeds met religieus geweld te maken. 3. AIVD signaleert nog steeds een toename aan salafisme in NL.
Hoe kunnen we vrede stichten als deze problemen er nog steeds zijn?

Volgens Tural van de Islamitische universiteit (die gelukkig nog steeds niet erkend is als academische opleiding) is de bron van het probleem onwetendheid aan beide kanten. Hij vergeleek heel subtiel Nederland met het Mekka en Medina als pelgrimsoord. Het samenkomen van moslims en de daarbij behorende zaken van het zoeken naar ontmoeting? Sorry maar aan deze vergelijking kon ik geen touw vastknopen. Wellicht andere bezoekers van deze avond wel?

Dominee De Vries, de dominee van de dialoog, die trots is op zijn goede contacten met de moslims in de buurt (niks mis mee, zeg ik dan), is winnaar van de naïviteitbokaal op deze avond. Om niet in herhaling te vallen verwijs ik naar het verslag van Sven Albachvens op DDS.

Nog kort iets over de oplossingen. Doordat de debatleider én Gert Jan Segers discussie over theologische aspecten van de Islam in de kiem wilden smoren werd er helaas niet gesproken over de abjecte kanten van de Islamitische ideologie. De Christelijk-Joodse klassieke cultuur superieur stellen als zijnde pijler onder onze identiteit is iets waar de Christenunie geen boodschap aan heeft. Persoonlijk geloven ze allen in Jezus en Heiland hun verlosser, maar de Islam als kwaad noemen in onze samenleving? Nee, dat niet.
Vrijheid van Godsdienst staat voor hun als het gelijkheiddenken van godsdiensten en ideologieën.

Van Middelkoop noemde 3 aspecten waarin volgens hem de oplossingen liggen.
1. Aanvaarding van pluriformiteit
2. Opkomen voor het respect van godsdienst als spiritueel element in de samenleving. (welke godsdienst, christendom of islam is dus om het even)
3. Anders omgaan met de vrijheid van meningsuiting. Niet verbreden dus, aldus onze minister.

De Minister neemt graag een tussenpositie in in het Islamdebat (politiek correcter kan het natuurlijk niet). Hij wil bruggenbouwer zijn.

Het meest aansprekende voor mij deze avond was de opmerking van een tot het Christendom bekeerde Koerd. Hij was met enkele lotgenoten naar deze avond gekomen en vroeg de aandacht voor het feit dat hij dagelijks met zijn gezin in Rotterdam bloot staat aan bedreigingen, intimidaties en pesterijen. Zijn vrouw heeft onder moeten duiken etc. Een duidelijkere hint had de CU deze avond niet kunnen krijgen. De reacties waren helaas lauw. Dit mocht niet gebeuren en dit kon toch niet.... Dat waren echter geen antwoorden waar deze mensen op zaten te wachten.
Na afloop van de avond kwamen deze Koerden Spruyt nog de hand schudden en hem bedanken voor zijn realisme en bijdrage in het debat.

En Spruyt? Die komt nog steeds opdraven op dit soort avondjes als roepende in de woestijn en om wat oude vrienden als Eimert te ontmoeten. Sommige oude vrienden van hem zijn echter wat opgeschoven in hun visie en zijn van hun "onderbuik gevoelens" af. Spruyt is die (gelukkig) nog niet kwijt.....

Maar goed, het was een avond waarop je weer eens met de neus op de Islamifeiten van de christelijksocialen werd gedrukt. Dit is geen verwijt maar een constatering. Een constatering van grote naïviteit en cultuurrelativisme die ik ook opmaak uit een kort gesprekje dat ik in de pauze met een afgevaardigde van de jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten had. Met moslims kan je wel samenwerking zoeken tegen de verloedering van de maatschappij. . "Ze zijn toch ook tegen bloot op straat?" Oh ja, de jeugdbond gaat ook studie maken van het Midden Oosten en gaat zoeken naar een manier om de dialoog aan te gaan met de Moslims. Beste meneer Proos en collega's, maak studie van de Islam ( vraag Hans Jansen een keer op de koffie),ga evangeliseren, breng de boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd maar zoek geen bondgenoot in je eigen bond. Of het moeten de christelijke Koerden van gisteravond zijn.

Deze avond was ik in prettig gezelschap van conservatieve vrienden Dirk Jan Nijssink en
Carel Kauffmann die ook een mooi verslag heeft geschreven over gisteravond.

Luister ook naar een EO-reportage van deze avond in het programma "Dit is de Dag" vanaf 1:14

*door tijdgebrek is deze blog zeer rap opgesteld, excuses voor type-snelheids-foutjes*


*

3 opmerkingen:

Anoniem zei

ik was ook in die zaal en als de heer koc tijd en respect had gekregen om zijn verhaal af te maken dan was het wel duidelijk geweest wat hij wilde zeggen met de vergelijking van pelgrimsoord; turken, marokkanen, surinamers, somaliers etc die hier elkaar ontmoeten zouden elkaar als ze in land van herkomst hadden gezeten alleen ontmoet in een pelgrimsoord; vandaar die vergelijking en nu zitten die mensen met elkaar samen in nederland dus brengt dat onderling de nodige problematiek met zich mee; heel veel dingen hebben die gasten namelijk meegenomen uit hun eigen land en eigen cultuur heeft de bovenhand gekregen boven de islam, zoals bijvoorbeeld de onderdrukking van de vrouw en zaken als meisjesbesnijdenis... dat heeft namelijk niets te maken met de islam; de heer koc probeerde dat uit te leggen maar zoals het past bij een christelijk publiek kreeg hij de kans niet om zijn verhaal af te maken... de opmerking van die koerd die de islam heeft verlaten kreeg wel een goede reactie van de heer koc, want waarom concentreren zulke mensen zich nog steeds op hun ex moslim achtergrond? En jij als concservatief christen, vertel eens heel eerlijk wat is de straf voor afvalligheid binnen het christendom???? de tekst van hebreeen spreekt boekdelen dacht ik zo. en in het jodendom is het nog erger... dus laten we elkaar niet voor de gek houden en gewoon vooral eerlijk blijven... als het gebeurt binnen de islam wordt er van een mug een olifant gemaakt en als het gebeurt binnen een andere religie zijn er opeens allerlei redenen en factoren die het goedmaken. nog steeds worden de moslims in nederland niet geaccepteerd als volwaardige gesprekspartners, omdat de grondwet gelukkig bepaalde rechten garandeert kunnen ze hun religie gelukkig vrij beleven maar als dat er niet was geweest dan was het leven erg zuur voor ze geweest... getuige ook de manier waarop de heer koc op zeer onfatsoenlijke manier werd bejegend door de heer spruyt... blijkt ook weer dat mensen geen kaas hebben gegeten van het hele verhaal; grappig is dat mensen blijven zeggen dat ze niks hebben tegen moslims maar tegen de islam; hallo, wake up!!! die moslims waar jullie niks tegen hebben zijn wel toevallig gevormd door die islam waar je wel iets tegen hebt... dus weer onwetendheid. jullie weten helemaal niks over de islam alleen maar senstaionele verhalen en een aantal teksten die uit hun verband gerukt worden, willens en wetens...

Anoniem zei

Ik heb de koran gelezen en dat is genoeg om niet verder in debat te gaan met moslims. Alles wat in de koran staat is plaggiaat uit de Bijbel. En dan ons komen vertellen dat de islam het Christendom vervangt? Nou, nee Mohammed is echt de valse profeet uit Mattheüs 24. De islam zorgt voor genoeg ellende wereldwijd en DAT WILLEN WE NIET IN ONS LAND. De islam is geen religie maar een ideologie ala Hitler. Blij waren we dat we daar vanaf waren. Zitten we weer in hetzelfde schuitje met de islam. Voor alle moslims: Aanpassen, en wil je dat niet, ga dan je valse ideologie vieren ergens ter wereld in een woestijn of. Waar je alle ruimte hebt. Maar val ons er niet meer mee lastig!
Ook ik was in de zaal in Rotterdam, maar kreeg geen schijn van kans te zeggen wat ik bovenstaand beschreven heb

Anoniem zei

mensen zoals jij die doorgaan met het stigmatiseren van de islam maken het moeilijk om iets op te bouwen...

net zo als het christendom niets valt te verwijten dat er een aantal sukkels opstaan die misdrijven begaan, valt ook de islam niets te verwijten dat er ook bij hen een aantal sukkels zijn die in de fout gaan.

de overgrote meerderheid van de moslims is daar ook tegen, zo ook meneer koc die aangaf dat de moordenaars juist ingaan tegen de regels van hun eigen religie...

er zijn ook in de bijbel passages vol geweld maar die weten we wel te plaatsen en als het gaat om de geweld passages uit de koran dan trekken we dat gewoon door en weten we die niet te plaatsen, dan zijn we toch gewoon schijnheilig bezig....

tot voor kort mochten protestanten niet met katholieken trouwen en andersom en dat gebeurde in nederland en dat gebeurt nog steeds... katholieken en protestanten konden elkaars bloed drinken...

dus waar hebben we het over???? we moeten ophouden met de schijnheiligheid die we in ons hebben en we moeten af van de dubbele standaard die we hanteren...

ieder mens is gelijk en dat moeten wij accepteren... doen we dat niet dan komen we er niet uit!!!!!

Volgers