16 juni 2009

Hoe verder na het laatste snooze-signaal?

Dat is de vraag die ik me stel nu we de Europse verkiezingen al weer 2 weken achter ons hebben liggen. De buit is verdeeld. En de partijen zijn druk geweest om de uitslagen te analyseren en bezinnen zich over de eventuele consequenties. En dommelen ze nu weer in een winterslaap tot ná de volgende verkiezingen?

'k Wil nu even stil staan bij de reacties uit de SGP-hoek op het bericht dat zo'n 10 % van hun kiezers deze keer voor Wilders ( of wellicht zelfs theoloog en conservatief Lucas Hartong) hebben gekozen.
Zelf hebben we namelijk ook voor de keuze gestaan PVV óf SGP ( zie hier en hier)

Het is uiteindelijk de onvoorwaardelijke sympathie voor Bas Belder geweest en het weinige geloof wat ik in de PVV heb (en er ook niet in vind, op Lucas na) die mijn stem naar de lijst CU/SGP heeft doen gaan.

Er zijn toch vele anderen geweest die hun potloodje bij het PVV vakje hebben gebruikt. En dan ook niet zonder reden. De SGP-ers zijn echter niet zo benauwd van deze wending van het electoraat. Tweede kamerlid Kees van der Staaij weet vol trots op zijn blog te vermelden dat er maar weinig SGP-ers aan het onderzoek hebben meegedaan en dat zijn partij de grootste kiezerstrouw (90%) heeft.
Misschien hebben er wel veel newborn PVV-ers meegedaan die vroeger SGP hebben gestemd. Tja, zit het glas half vol of is het half leeg. 't Is maar hoe je het bekijkt. Kees kan zijn ontrouwe kiezers wel goed lokaliseren meent hij want zwevende kiezers bij andere partijen gaan naar allerlei partijen en zijn spijbelaars zitten allemaal bij de PVV. Dat zou ik wel eens beter willen analyseren als ik Kees was. Want ik ken persoonlijk toch ook wel (voormalige) SGP jongeren die hun stem naar de CDA hebben laten gaan. Ook de huidige CDJA is een aantrekkelijke club voor jonge SGP-ers. Het slotakkoord van Van der Staaij's blog is dan wel door hemzelf benoemde "stevige taal"; hierover gingen de verkiezingen op 4 juni helaas niet .....

Nu heb ik begrepen dat deze mensen van stevige taal houden, dus laat ik een poging doen: Wie een bijbelse koers wil volgen, kan beslist niet heulen met een onversneden seculier-liberale partij als de PVV die de winkels op zondag open wil hebben, geen moeite heeft met commercieel draagmoederschap, en in de Kamer een motie indient om militairen toe te staan in uniform naar de Gay-parade te gaan!

Bovengenoemde punten van de PVV heb ik hier ook eerder bekritiseerd. Genoemde zaken doen voor menig christen dan ook de PVVdeur dicht. Voor de SGP is dit wel gelukkig denk ik anders zou er wel eens een groter deel van het christelijk electoraat naar de PVV zijn kunnen gegaan. De SGP is er niet alleen mee klaar om de PVV op deze punten (terecht)aan te vallen. De SGP zal zelf met een helder en eigen geluid moeten komen. Daar zitten kiezers (en niet alleen op Urk) op te wachten.

Ook de eigen reformatoriche cultuur-socioloog (daar is er maar één van geloof ik) Dr. Chris Janse doet een poging e.e.a. te verklaren in zowel het ND als in een uitzending van Netwerk. Hij heeft een punt als hij zegt dat het geluid van de SGP door de "minder-anti europese opstelling van de CU" slechter over is gekomen. De SGP heeft CU-water bij de wijn moeten doen als het ging om de formulering van het Turkije standpunt. Dat is jammer. Niemand kan dit inhoudelijker en beter vertolken dan Bas Belder. We hebben het (bijna)niet gehoord...om wille van het geregistreerd partnerschap Van Dalen-Belder.

vrijheid van onderwijs
Wel slaat Janse de plank volledig mis als hij Bas vd Vlies oproept naar Urk te gaan om een partijbijeenkomst te houden en de Urker kiezer "inzichtelijk te maken wat de opstelling van de PVV is op een aantal voor de achterban zeer gevoelige zaken, zoals de vrijheid van onderwijs. De SGP moet niet te lief zijn, als het gaat om de PVV. De kiezer moet goed bedenken in welk kamp hij terechtkomt, als hij op Wilders stemt.''.
Laat nu op het gebied van de vrijheid van onderwijs de PVV een fantastische visie hebben gevormd en verwoord in hun verkiezingsprogramma. Namelijk handhaving van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen. Dat is nu juist een regel die velen uit de SGP-achterban inclusief de "mannen in het spoor" wel zal vallen.
Naast vele anderen bezondigd Janse zich nu ook aan (deels) valse berichtgeving over standpunten van de PVV.

Ook een serieuze reactie op de uitslag kwam afgelopen zaterdag van drs. Jan Schippers directeur van het WI van de SGP. In zijn column SGP ≠ PVV pleit hij zelfs voor "best wat conservatimse" in de partij. Graag hoor ik van hem op welke punten hij dit graag ziet.
Al kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Wilders het met Jan eens is als laatstgenoemde zegt :Verder heeft Nederland een traditie van gastvrijheid. Dat is van belang met het oog op christelijke asielzoekers uit Afrika of (islamitische landen in) Azië, zodat zij in Nederland een veilig toevluchtsoord kunnen vinden. Wilders heeft juist moeite met moslims die christenen vervolgen. ook de CDA en zelfs de VVD komen op voor de vervolgde christenen.

Dat er vanuit de brede christelijke hoek sympathie voor de PVV is bewijzen ook comments op deze website

Dat de PVV niet helemaal raad weet met de 22% van zijn christelijke stemmers en/of medewerkers is ook wel op te merken uit de redactionele toevoeging onder het interview met PVV Tweede kamerlid Raymond van Roon in het RD van afgelopen vrijdag. Mag hij zijn mening over de 10 geboden niet publiceren van Ome Geert? Of past deze toevoeging in de RD-strategie? Wie zou daar antwoord op kunnen geven dan behalve de PVV zelf. Misschien in de persoon van onze christelijke conservatief Lucas Hartong?

Afin, meest benieuwd ben ik naar een inhoudelijke en serieuze reactie de komende maanden/jaren van de SGP. Die kunnen toch niet schouderophalend dit alles langs zich heen laten gaan?

Spruyt noemde in zijn column in Elsevier deze week de PVV de 2e grootste christelijke partij van het land. Gelet op het grote aantal CDA-ers én SGP-ers die naar de PVV zijn gegaan.
De verkiezingen zouden een wake-up call voor de christelijke partijen moeten zijn volgens Spruyt.

Mijns inziens drukken deze partijen echter elke keer als de wekker afgaat op de snooze-toets. Sommige wekkers met snooze-functie gaan echter met een steeds kortere interval af. Mijn ervaring is dat je dan toch echt wel een keer uit bed moet stappen om na een stevig ontbijt full power aan het werk te gaan.
Zou het ooit gaan gebeuren?

Geen opmerkingen:

Volgers